Rekomendacja została wydana przy cenie za akcję wysokości 7,03 zł, zaś w piątek na zamknięciu sesji kurs akcji wynosił 7,5 zł.

Analitycy DM BOŚ obniżyli prognozy finansowe dla Orange, co spowodowało spadek ceny docelowej do 7,3 zł.

"Pragniemy zauważyć, że nadal uwzględniamy 458 mln zł kary nałożonej przez KE, która obniża naszą wycenę -ceteris Paribas - dodatkowo o 0,35 zł na akcję. Wycena metodą porównawczą jest wyższa niż metodą DCF" - czytamy  raporcie.