Z danych Eurostatu wynika, że Polska należy do państw, w których przeważa ludność zamieszkująca tereny słabo zaludnione. W 2014 roku w Polsce tereny wiejskie zamieszkiwało 41,1 proc. ludności, podczas gdy w dużych miastach mieszkało 35,2 proc. populacji. Najgęściej zaludnionym regionem jest woj. śląskie, gdzie w miastach żyje ponad połowa populacji.

Podział ludności według stopnia urbanizacji w Europie, 2014 r.

Infografika

Na 100 osób mieszkających w Unii Europejskiej w 2014 roku, 40 żyło na obszarach gęsto zaludnionych, czyli w miastach, podczas gdy na terenach wiejskich (słabo zaludnionych) żyło 28 Europejczyków. W mniejszych miastach i na przedmieściach dużych miast mieszkało 32 proc. ludności UE. Takie są dane dla całej Unii Europejskie, jednak istnieją znaczne rozbieżności między poszczególnymi państwami członkowskimi Unii. 

W poszczególnych państwach członkowskich, więcej niż połowa ludności żyła w miastach w Wielkiej Brytanii (58,6 proc.) i na Cyprze (54,7 proc.). Nieco mniej niż połowa ludności koncentruje się w obszarach miejskich w Hiszpanii (48,5 proc.), na Malcie (48,0 proc.), w Bułgarii (45,7 proc.) i Holandii (45,2 proc.).

Na terenach wiejskich największy odsetek ludności zamieszkiwał w 2014 r. w Luksemburgu (51,0 proc.), w Słowenii (49,8 proc.), na Litwie (47,6 proc.), Słowacji (45,6 proc.), w Danii (44,4 proc.), Irlandii (43,5 proc.) i Rumunii (43,1 proc.).

Przedmieścia i mniejsze miasta najbardziej popularne były wśród mieszkańców Belgii (57,1 proc.).

Udział ludności miejskiej na szczeblu regionalnym w Polsce w 2014 r.

Infografika

Poziom zadowolenia z otoczenia

Wśród państw członkowskich UE, najbardziej zadowoleni z przestrzeni publicznej (terenów rekreacyjnych i zielonych) w miastach byli mieszkańcy państw skandynawskich. W Finlandii poziom zadowolenia był na poziomie 8,5 w 10-punktowej skali. Kolejne były Szwecja (8,2 na 10) i Dania (8,0 na 10).

Najmniej zadowoleni z życia w miastach byli Grecy (5,0 na 10), Bułgarzy (5,3 na 10) i mieszkańcy Cypru (5,9 na 10).

Polska z wynikiem 7,2 na 10 pkt. znalazła się w środku stawki.

>>> Czytaj też: Czy twoja praca jest zagrożona? Oto zawody, które już wkrótce będą wykonywać roboty