"Podstawowym czynnikiem tego wzrostu było wznowienie produkcji na polu Sabria, które na skutek protestów pozostawało nieczynne w okresie od końca maja do późnego lipca. Średnia produkcja od początku października do chwili obecnej wyniosła 3.795 boe/d" - czytamy w komunikacie.

Produkcja w Tunezji w III kw. br., przypadająca na udziały operacyjne spółki, wyniosła 1 343 boe/d i była o 11% wyższa wobec II kw. br. Produkcja ropy wyniosła średnio 1.054 bbl/d, a gazu 1,7 MMcf/d.

"Wzrost produkcji w głównej mierze spowodowany był przez wznowienie produkcji na polu Sabria oraz związany był z rozwiązaniem trudności operacyjnych ze STEG (krajowa jednostka przetwarzania i przesyłu gazu) wywołanych przez utrzymujące się pod koniec czerwca wysokie temperatury powietrza, co ograniczyło sprzedaż gazu z Chouech Es Saida" - czytamy także.

Średnia produkcja od początku października do chwili obecnej to 1.120 boe/d.

Produkcja gazu i kondensatu na Ukrainie w III kw. br. wyniosła odpowiednio ok. 16,1 MMcf/d i 53 bbl/d (obie wielkości odnoszą się do 70% udziału SEN WI). Wartości te są minimalnie poniżej wartości z II kw., co wynikało z normalnego sezonowego osłabienia popytu. Produkcja od początku października do chwili obecnej wyniosła średnio 15,7 MMcf/d i 62 bbl/d (przypadająca na SEN WI).

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów na Ukrainie, w Brunei, Tunezji i Rumunii, profil ryzyka obejmujący działalność poszukiwawczą w Brunei i Rumunii oraz działalność wydobywczą na Ukrainie i w Tunezji.