"Wpływy z emisji pozwolą nam zrealizować dużą część naszych planów. Zabezpieczają one potrzeby kapitałowe spółki w średniej perspektywie" - powiedział prezes Jacek Wojciechowicz, cytowany w komunikacie.

Wyemitowane akcje stanowią ok. 9,58% walorów będących dotychczas w obrocie.

Cena maksymalna akcji w ofercie publicznej Inno-Gene została ustalona na poziomie 8,1 zł, zaś wielkość oferty miała wynieść 1 300 630 akcji. Spółka szacowała, że pozyska nawet 10,5 mln zł.

"W trakcie oferty spotkaliśmy się z dużym zainteresowaniem funduszy inwestycyjnych. Jednak oczekiwania inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych co do ceny emisyjnej znacząco różniły się od siebie. W naszej ocenie oferowane przez fundusze ceny nie odzwierciedlały faktycznej wartości spółki i potencjału jej wzrostu" - dodał Wojciechowicz.

Inno-Gene podtrzymuje również plany przeniesienia notowań z NewConnect na główny rynek GPW w pierwszej połowie 2016 r.

Inno-Gene wspiera i komercjalizuje innowacyjne projekty biotechnologiczne. Główne aktywo spółki - Centrum Badań DNA (CBDNA), jest liderem w obszarze diagnostyki genetycznej w Polsce. CBDNA oferuje instytucjom badawczym takie usługi, jak m.in. sekwencjonowanie nowej generacji (NGS) oraz obsługę projektów badawczych. Spółka miała 4,49 mln zł przychodów w 2014 r. Jest notowana na rynku NewConnect od lutego 2011 r.