Ghelamco 

Ghelamco Invest przydzieliło wszystkie 500 tys. oferowanych obligacji serii PPD o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł, podała spółka. "Cena nominalna jednej obligacji wynosiła 100 zł. Cena emisyjna jednej obligacji uzależniona była od terminu złożenia zapisów. Zapisy na oferowanych 500 000 obligacji prowadzono od 15 października 2015 roku (włącznie) do 16 października 2015 roku (włącznie). Oferta nie była podzielona na transze. Przydziału obligacji dokonano w dniu 19 października 2015 roku. W okresie subskrypcji 670 Inwestorów złożyło zapisy na 947 299 obligacji. Spółka przydzieliła wszystkie oferowane 500 000 obligacji 665 Inwestorom" - czytamy w komunikacie. 

Action 

Action prognozuje, że w 2015 r. odnotuje przychody ze sprzedaży rzędu 5 302,46 mln zł i zysk netto na poziomie 40,06 mln zł, po korekcie wobec ostatniej prognozy, podała spółka. >>>>  

Marvipol, Torpol  

Projekt 03 - spółka zależna Marvipolu - ogłosił wezwanie na 7 580 100 akcji (stanowiących 33% kapitału). Cena nabycia w wezwaniu została ustalona na 11,79 zł za jedną akcje, podał Marvipol. Zapisy będą przyjmowane 6-20 listopada, a przewidywany dzień nabycia akcji na GPW to 25 listopada br. >>>>  

Forte 

Rada nadzorcza Fabryk Mebli Forte zatwierdziła plan rozwoju mocy produkcyjnych do 2021 r., zakładający m.in. budowę nowego zakładu produkcji mebli i zakładu produkcji płyt drewnopochodnych, podała spółka. Suma nakładów inwestycyjnych wyniesie ok. 600 mln zł. >>>>  

Dekpol 

Dekpol dokonał przydziału 350 tys. sztuk 3-letnich obligacji zabezpieczonych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 100 zł każda i łącznej wartości nominalnej 35 mln zł. Cena emisyjna jednej obligacji wyniosła 100 zł, podała spółka. >>>>  

WSiP 

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne (WSiP) podpisały porozumienie z zakładowymi organizacjami związkowymi w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzenia zwolnień grupowych, podała spółka. >>>>  

SMT Software Services 

Creston Investments sp. z o.o. złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcie kontroli przez nad SMT Software Services S.A. oraz Nilaya sp. z o.o., podał Urząd. >>>>  

Inno-Gene 

Inno-Gene zakończył ofertę publiczną akcji, sprzedając 498 559 walorów po cenie emisyjnej 8,10 zł. Spółka pozyskała od inwestorów 4 mln zł, podała spółka. >>>>  

Echo Investment 

Lisala i Echo Partners B.V. zamierzają zwiększyć udział w Echo Investment, podała spółka. >>>>  

4fun Media, Cyfrowy Polsat

Kanały tematyczne 4fun Media - 4Fun Hits i 4Fun Fit&Dance - wejdą do oferty telewizyjnej platformy satelitarnej Cyfrowy Polsat, co oznacza "znaczący wzrost zasięgu technicznego obu kanałów", podała spółka. >>>> 

Murapol 

Murapol zakończył subskrypcję publiczną obligacji na okaziciela serii R i dokonał przydziału 224,86 tys. z 300 tys. szt. obligacji objętych subskrypcją, podała spółka. Obligacje były obejmowane po cenie 100 zł. Papiery zostały przydzielone 309 podmiotom, czytamy w komunikacie.

Indexmedica 

Indexmedica przydzieliła wszystkie 3 tys. obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 3 mln zł, podała spółka. Celem emisji było zapewnienie grupie krótkoterminowego finansowania pomostowego w szczególności związanego z budową hotelu prowadzoną w Krakowie przy ul. Starowiślnej 91. "Obligacje zostaną zabezpieczone poprzez ustanowienie hipoteki o wartości 4,8 mln zł na nieruchomości będącej w posiadaniu spółki zależnej emitenta. Obligacje nie zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu" - czytamy w komunikacie. 

Budimex 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zawarła z konsorcjum Budimeksu (lider z udziałem 95%) i Ferrovial Agroman umowę na budowę drugiej jezdni drogi ekspresowej S3 na odcinku Zielona Góra Północ - Niedoradz o wartości 157,96 mln zł netto, podała spółka. >>>> 

CAM Media, LARQ

CAM Media kończy proces porządkowania struktury produktowej i zmienia nazwę na LARQ, czemu towarzyszy "zauważalna" poprawa wyników finansowych, która ma być odzwierciedlona w rezultatach II półrocza, poinformował ISBnews prezes Krzysztof Przybyłowski. Jednocześnie grupa ubiega się o realizację wieloletnich projektów o wartości kilkudziesięciu milionów złotych. >>>> 

Kruk 

Grupa Kruk wygrała przetarg na zakup portfela wierzytelności mieszanych o wartości nominalnej 718 mln zł od PKO Banku Polskiego. To drugi co do wielkości portfel kupiony przez Kruka w tym roku oraz trzeci w całej historii zakupów grupy we wszystkich krajach, podała spółka.  >>>>  

Grupa Robyg 

Spółka zależna Robyga ma warunkową umowę i przedwstępne umowy dotyczące nabycia nieruchomości w Gdańsku w dzielnicy Gdańsk-Wrzeszcz o łącznej powierzchni 1,67 ha za łączną cenę 21 mln zł netto, podał Robyg. Spółka szacuje, iż nieruchomości te dają możliwość wybudowania ok. 520 mieszkań.

PKO BP, Polnord

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski (PKO BP) posiada obecnie 7,19% akcji Polnordu w związku z przejęciem na własność przedmiotu zabezpieczenia w postaci akcji, podała spółka. >>>>