"Niezależnie od spełnienia warunku opisanego powyżej, trwa okres przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji Infovide-Matrix (…). Ostatnim dniem przyjmowania zapisów jest 12 listopada 2015 r." - czytamy w komunikacie.

Pod koniec września Asseco Poland podpisało z głównymi akcjonariuszami Infovide-Matrix porozumienie dotyczące zbycia większościowego pakietu akcji oraz ogłosiło wezwanie na 100% akcji spółki po 6,01 zł za sztukę. Zakup Infovide-Matrix ma pozwolić Asseco rozszerzyć ofertę usług w zakresie światowych rozwiązań firm trzecich, oraz zróżnicować i wzmocnić pozycję grupy Asseco na rynku usług IT.

W ramach wezwania Asseco zamierza nabyć 12 476 705 akcji Infovide-Matrix. Wezwanie dojdzie do skutku, o ile zostaną złożone zapisy na co najmniej 8 734 941 akcji, stanowiących 70,01% udziału w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu spółki. Finalizacja transakcji uwarunkowana również przekroczeniem w wezwaniu zapisów, dających Asseco minimum 70,01% udziału w kapitale zakładowym Infovide-Matrix.

Podmiotem pośredniczącym w wezwaniu jest Dom Maklerski PKO BP.

Asseco Poland S.A. specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie (wg rankingu Truffle100 2014).

Infovide-Matrix to dostawca usług doradczych i rozwiązań IT. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.