"Powodem przedłużenia terminu przyjmowania zapisów w wezwaniu jest zaistnienie uzasadnionej okoliczności wskazującej na możliwość niezrealizowania celu wezwania w pierwotnym terminie przyjmowania zapisów w wezwaniu, w szczególności celu wskazanego w punkcie 6 wezwania, a więc nabycia akcji uprawniających do wykonywania co najmniej 2 767 660 głosów na walnym zgromadzeniu spółki Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna, stanowiących 90% ich ogólnej liczby" - czytamy w komunikacie. 

Wzywający zawarł z panią Anną Sobkowiak umowę, na podstawie której zobowiązała się złożyć zapis na sprzedaż wszystkich swoich akcji w spółce, które łącznie stanowią 81,39% udziału w kapitale zakładowym oraz 85,43% głosów.

Umowy są obwarowane warunkami typowymi dla tego typu transakcji; jeden z tych warunków nie został dotychczas spełniony, stąd zaistniała konieczność przedłużenia terminu przyjmowania zapisów w wezwaniu, wyjaśniono w informacji.

Cena, za którą wzywający zobowiązuje się nabyć akcje, wynosi 15,45 zł  za jedną akcję bez względu na rodzaj akcji, zaś cena za akcje należące do akcjonariusz większościowej została ustalona na 13,4 zł za sztukę.

Pani Teresa Medica jest liderem na krajowym rynku wyrobów medycznych, rehabilitacyjnych i kompresyjnych. Firma projektuje i produkuje tekstylne i dziewiarskie wyroby medyczne, stosowane w profilaktyce, chirurgii, rehabilitacji i ortopedii. W czasie 24-letniej działalności spółki powstała bogata oferta wyrobów (ponad 3000 indeksów) oferowanych pod dwiema markami: Pani Teresa oraz Basis Active. W 2007 r. firma zadebiutowała na warszawskiej GPW.