Zysk operacyjny wyniósł 212 mln zł wobec 277 mln zł zysku rok wcześniej.

Skorygowana EBITDA w tym okresie wyniosła 929 mln zł wobec 1 069 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 971 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 3 046 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 407 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 505 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 8 914 mln zł w porównaniu z 9 125 mln zł rok wcześniej.

Narastająco skorygowana EBITDA wyniosła 2 848 mln zł wobec 3 056 mln zł rok wcześniej.

Organiczne przepływy pieniężne po I-III kw. wyniosły 833 mln zł wobec 851 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 376 mln zł wobec 525 mln zł zysku rok wcześniej.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to wiodący dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii stacjonarnej, dostępu do internetu, telewizję oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP), a także świadczy usługi telefonii komórkowej, w tym usługi trzeciej generacji w standardzie UMTS oraz usługi oparte na technologii CDMA.