"(…) Cena maksymalna za akcje nabywane na rynku regulowanym wyniesie 450,00-zł za jedną akcję, przy czym (…) łączna wartość nominalna nabytych akcji nie może przekroczyć 20% kapitału zakładowego spółki" – czytamy w uchwale.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Udział grupy kapitałowej w rynku hurtu aptecznego w I półroczu 2015 roku wyniósł średnio 29,2%.