Zysk operacyjny wyniósł 47,46 mln zł wobec 22,58 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 53,94 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 60,64 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 65,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 42,26 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 263,85 mln zł w porównaniu z 196,11 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 18,31 mln zł wobec 21,42 mln zł zysku rok wcześniej.

LC Corp S.A. kontroluje grupę celowych spółek deweloperskich, realizujących inwestycje mieszkaniowe i komercyjne w największych miastach w kraju. Nieruchomości są zlokalizowane między innymi w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Łodzi, Gdańsku oraz ich okolicach. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.