Zysk operacyjny wyniósł w tym czasie 23,51 mln zł wobec 71,35 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 423,65 mln zł w I-III kw. 2015 r. wobec 596,29 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 13,99 mln zł wobec 32,82 mln zł zysku rok wcześniej.

Marvipol to jeden z największych warszawskich deweloperów, jest też importerem i dystrybutorem samochodów, zaś model biznesowy grupy uzupełnia sieć myjni samochodowych Robo Wash. Marvipol jest notowany na GPW od 2008 r.