Zysk operacyjny wyniósł 0,56 mln zł wobec 6,4 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,48 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 22,34 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 11,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 20,07 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 96,97 mln zł w porównaniu z 93,68 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 1,39 mln zł wobec 38,68 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa SMT (dawniej ADV) realizuje strategię zorientowanej na obszary IT, a w szczególności na rozwijaniu biznesu opartego na własnych produktach. Spółka w październiku 2007 roku debiutowała na rynku NewConnect, a od kwietnia 2011 roku akcje SMT są notowane na rynku podstawowym GPW.