Wniosek został skierowany z powodu nieprzekazania przez spółki do publicznej wiadomości raportów okresowych za III kwartał br. w terminie określonym przepisami prawa, podano w komunikacie.

Wszystkie akcje oprócz Europejskiego Funduszu Hipotecznego mają być zawieszone w okresie od 18 listopada do 18 grudnia br. włącznie. W przypadku EFH akcje będą zawieszone od 18 listopada do 23 listopada br. włącznie.

"Raporty okresowe są dla inwestorów kluczowym źródłem informacji finansowych o spółkach notowanych na rynku regulowanym" - napisała KNF.