Strata operacyjna wyniosła 12,73 mln zł wobec 2,2 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 23,33 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 43,54 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 9,65 mln zł skonsolidowanej straty netto w porównaniu z 4,35 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 112,66 mln zł w porównaniu z 119,28 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniosła 9,6 mln zł wobec 4,35 mln zł zysku rok wcześniej.

Dayli Polska to operator sieci drogerii, należy do notowanej na GPW Grupy Kerdos.

Kerdos Group to spółka holdingowa, skupiona na sprzedaży detalicznej i hurtowej artykułów kosmetycznych i higienicznych poprzez sieć drogerii, w tym za granicą. Jest operatorem sieci Dayli w Polsce oraz Meng w Luksemburgu.