W lipcu tego roku Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi wydał prawomocne postanowienie o umorzeniu dochodzenia.

Komisja wpisała wcześniej spółkę w rubryce "Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 225 ustawy o działalności ubezpieczeniowej (wykonywanie czynności ubezpieczeniowych lub działalności reasekuracyjnej bez zezwolenia) ".

Biuro podróży Rainbow Tours jest notowane na GPW od 2007 r.