Spółka nie zrealizowała zapowiadanej wcześniej sprzedaży działających centrów handlowych. "Problemy ze zbyciem niektórych aktywów tego typu mogły mieć związek ze słabą frekwencją, niskimi obrotami oraz niezadowoleniem najemców w centrach handlowych. W efekcie nie wykluczamy, że wartość tych aktywów może być niższa zarówno od naszych szacunków, jak wartości księgowej" - czytamy w raporcie.

Podkreślono, że spółka boryka się z problemami z płynnością, a przychody z najmu nie wystarczają na pokrycie kosztów działalności. Wskazano także na przypadający na czerwiec 2016 r. termin wykupu obligacji. Zdaniem analityków, niezbycie centrów do tego czasu może oznaczać konieczność ratunkowej emisji akcji.

"Biorąc pod uwagę powyższe wnioski zawieszamy wydawanie rekomendacji dla Rank Progress. Nie wykluczamy powrotu do analizowania spółki, jeśli pozbędzie się ona części swoich aktywów" - podsumowano.