"Prospekt zostanie opublikowany na stronie internetowej emitenta oraz stronie internetowej Domu Maklerskiego BOŚ w dniu 15 grudnia 2015r." – czytamy w komunikacie.

Podstawowy obszar działalności Sare to technologie informatyczne wspierające sprzedaż. Wokół tej bazy firma zbudowała kompleksową ofertę usług, a każdemu elementowi tej oferty jest przypisana odrębna spółka z grupy kapitałowej. Grupa jest obecnie notowana na NewConnect