"Przedmiotem umowy o wykonawstwo jest wykonanie przez Warbud na rzecz Złotej 44 wybranych robót budowlanych i wykończeniowych w budynku apartamentowym przy ul. Złotej 44 w Warszawie. Wynagrodzenie Warbud za zlecone na podstawie umowy o wykonawstwo roboty zostało określone jako wartość sumy kosztów bezpośrednich oraz kosztów personelu, jakie zostaną poniesione przez Warbud, powiększonej o stosowną marżę Warbud. Na dzień zawarcia umowy wynagrodzenie to szacowane jest wstępnie przez strony na kwotę około 45 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Termin zakończenia robót objętych umową o wykonawstwo przewidziano na 30 października 2016 r.

Natomiast przedmiotem umowy koordynacji jest świadczenie prac polegających na koordynowaniu robót budowlanych i wykończeniowych, szczegółowo określonych w umowie koordynacji, w odniesieniu do powierzchni wspólnych budynku Złota 44. Z tytułu wykonania tych prac Warbud przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości kosztów personelu oddelegowanego do wykonania prac koordynacyjnych, powiększonych o stosowną marżę. Wynagrodzenie to będzie zmienne w czasie i strony nie określiły łącznej, szacunkowej jego wysokości, niemniej z całą pewnością wynagrodzenie to będzie znacząco niższe niż 10% kapitałów własnych emitenta, podano również.

>>> Czytaj też: Żagiel Libeskinda poszuka klientów na Bliskim Wschodzie

"Zawarcie wyżej opisanych umów zostało uznane przez emitenta za istotne zdarzenie w działalności emitenta, albowiem emitent jest podmiotem współrealizującym projekt Złota 44 i świadczącym na rzecz Złota 44 sp. z o.o. usługi kompleksowego zarządzania i nadzoru nad inwestycją [...]. Powierzenie realizacji inwestycji wiodącemu podmiotowi branży budowlanej, jakim jest Warbud będzie miało w ocenie emitenta pozytywny wpływ na sprawne zakończenie prac budowlanych, a tym samym na przychody emitenta z tego tytułu" - podsumowano w komunikacie. Pierwsi rezydenci odbiorą apartamenty w warszawskim projekcie Złota 44 pod koniec 2016 roku, wynika z harmonogramu prac po zawarciu z Warbudem umowy na dokończenie apartamentowca, podali BBI Development i Amstar - partnerzy w projekcie.

"Cieszę się, że po raz kolejny będziemy współpracowali z wykonawcą tak uznanym na rynku polskim. Rok 2016 będzie dla Złotej 44 bardzo ważny. Budynek zostanie oddany do użytku. Zaprezentujemy reprezentacyjne lobby wieżowca, wyjątkowe piętro rekreacyjne i przekażemy apartamenty pierwszym mieszkańcom. Kontrakt z Warbudem to gwarancja, że wszystko odbędzie się w zakładanym przez nas terminie" - powiedział prezes BBI Development Michał Skotnicki, cytowany w komunikacie.

W ramach kontraktu z BBI i Amstar, Warbud zrealizuje wszystkie pozostałe do wykonania prace budowlane. W szczególności: wykończeniowe w lokalach mieszkalnych i przestrzeniach komunikacyjnych oraz zagospodarowanie terenów zewnętrznych. Skoordynuje również prace pozostałych podwykonawców, podano również.

Złota 44 jest luksusowym apartamentowcem obejmującym 288 lokali, budowanym obecnie w ścisłym centrum Warszawy, którego wysokość wynosi 192 metry. Części wspólne obejmować będą m.in. basen o dł. 25 m, siłownię, spa, piwniczki do starzenia win i prywatną salę kinową.

Od sierpnia 2014 r. projekt wspólnie realizują BBI Development oraz Amstar - amerykańska spółka funkcjonująca na rynku nieruchomości w skali globalnej.

BBI Development jest spółką deweloperską notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych od 1997 r.