Wartość transakcji "obejmuje płatność w gotówce kwoty 2 438 589 000 rubli (z uwzględnieniem zadatku w wysokości 135 600 000 rubli) płatnej w USD według kursu walut Centralnego Banku Rosji z dnia zlecenia przelewu przez kupującego, (przy czym może ona ulec zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności skutkujących przeprowadzeniem korekt zgodnie z warunkową umową sprzedaży) oraz rozliczenie kwoty 561 411 000 rubli za pomocą weksla" - czytamy w komunikacie.

Warunkiem przeniesienia własności udziału jest uzyskanie satysfakcjonującej dla obu stron zgody Rosyjskiego Urzędu Antymonopolowego, podano również.

Carcade to jedna z największych rosyjskich spółek leasingowych specjalizująca się w leasingu samochodów oraz lekkich pojazdów dla małych i średnich przedsiębiorstw. Na 30 września 2015 r. suma bilansowa grupy Carcade wynosiła 19 444 770 tys. rubli, natomiast suma kapitałów własnych 3 005 054 tys. rubli.

Na początku listopada br. Getin poinformował, że nie rezygnuje ze sprzedaży swojej spółki w Rosji, ale nie będzie realizował transakcji za wszelką cenę. Do sprzedaży Carcade mogło dojść w ciągu pół roku, choć było "mało prawdopodobne, by zmaterializowała się ona jeszcze w tym roku".

Getin Holding liczy na sfinalizowanie sprzedaży Carcade na początku I kw. 2016 r.

Getin Holding liczy na sfinalizowanie transakcji sprzedaży rosyjskiego Carcade w pierwszej połowie I kwartału przyszłego roku, poinformował prezes Getin Holding Piotr Kaczmarek.

"Obecny kontrahent jest nam znany - kupił wcześniej inne nasze aktywo na tym rynku, czyli Idea Bank Rosja, więc mamy z nim dobre doświadczenia. Umowa skonstruowana jest tak, że jest jeden wymagany warunek - zgoda urzędu antymonopolowego, a nabywca nie ma znaczących aktywów leasingowych. Poprosiliśmy również nabywcę, aby w ciągu 5 dni wpłacił zadatek w wysokości 5% ceny" - powiedział Kaczmarek podczas telekonferencji.

"Pozostałe warunki są zbliżone do poprzedniej umowy, a cena bliska wartości księgowej. Spodziewamy się zamknięcia w I kw. 2016 roku i to raczej już w pierwszej połowie tego okresu" - dodał prezes Getin Holding.

Środki pozyskane ze sprzedaży Carcade wykorzystane mają być na wzrost organiczny i finansowanie działalności, szczególnie w Rumunii, wskazał również Kaczmarek.

W połowie sierpnia Getin Holding zawarł z Artertesia Consulting Ltd - spółką powiązaną z rosyjskim BinBank - warunkową umowę sprzedaży 100% akcji działającej na terenie Federacji Rosyjskiej spółki leasingowej Carcade. Wartość transakcji była ustalona na 3 mld rubli (172,5 mln zł według ówczesnego kursu NBP).

Na początku października Artertesia wypowiedziała Getin Holdingowi tę umowę, co nie pociąga za sobą istotnych skutków finansowych dla grupy GH.

Getin Holding jest holdingiem finansowym działającym na rynkach Europy Wschodniej. Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku.