W czwartek około godziny 10:10 za akcję Kopexu płacono 3,86 zł, po wzroście kursu o 2,12% wobec ostatniego zamknięcia.

"Zdecydowane obcięcie wyceny wynika ze znacznego obniżenia prognoz Haitong Bank dotyczących wyników spółki" - czytamy w raporcie.

Analitycy obniżyli przychody w okresie tym i przyszłym roku odpowiednio o 18% i 17%, a zysk EBIT w okresie - odpowiednio o 96% i 73%.

"Jest to proste odzwierciedlenie słabości polskiego sektora górniczego, który nadal zmniejsza inwestycje w maszyny górnicze (w III kw. 2015 spadek o 37%. r/r). Ponadto, negatywny wpływ na wyniki mają również spadające marże, ponieważ polskie kopalnie wywierają presję na producentów maszyn, aby oferowali najniższe możliwe ceny" - podano także w raporcie.

Haitong Bank nie spodziewa się, że Kopex w latach 2016-2017 wypłaci dywidendę.