"Złożenie powyżej wymienionych rezygnacji wywołuje skutek natychmiastowy. Jako przyczynę rezygnacji poszczególni członkowie rady nadzorczej wskazali ważne powody, w szczególności osobiste" - czytamy w komunikacie.

Rezygnację złożyli: przewodniczący Jakub Karnowski, wiceprzewodniczącego Piotr Ciżkowicz, Jarosław Bator, Sławomir Baniak, Jacek Leonkiewicz i Konrad Anuszkiewicz.

PKP Cargo zadebiutowało w październiku 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnych, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce (ok. 48 proc. udziału w rynku według masy i ok. 57 proc. według pracy przewozowej w 2014 r.) oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej.

>>> Czytaj też: Strajk w PKP Cargo zawieszony do końca marca 2016 r.