Najpierw pracował w kopalni Jas-Mos, a od 2005 roku w biurze zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej w zespole zamówień publicznych i umów. Od 2008 roku pełnił funkcję zastępcy dyrektora biura nadzoru właścicielskiego, a następnie od 2010 roku funkcję dyrektora biura rozwoju strategicznego. Od 2013 roku był prezesem spółki energetycznej "Jastrzębie".

Od 4 września 2015 roku pełnił w spółce funkcję zastępcy prezesa zarządu ds. strategii.

Rada nadzorcza JSW w drugiej połowie października zakończyła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa bez wyłonienia kandydata. Na początku września prezes Edward Szlęk złożył rezygnację z uwagi na stan zdrowia. Do czasu wyboru nowego prezesa obowiązki te pełnił Józef Myrczek, przewodniczący rady nadzorczej oddelegowany do składu zarządu.

>>> Czytaj też: Ukraiński bank wprowadza obsługę Bitcoinów