"W związku z przyjętym programem emisji obligacji o wartości ok. 6,3 mld zł, nie widzimy większego ryzyka płynnościowego, ale brak decyzji o dokapitalizowaniu jest czytelnym sygnałem od inwestorów" - powiedział Nowakowski podczas czatu zorganizowanego przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII).

"Zarządowi zależy na odbudowie zaufania do spółki" - dodał prezes.

Podczas walnego zgromadzenia zwołanego na 9 listopada i wznowionego 8 grudnia akcjonariusze Taurona nie podjęli uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. Projekt uchwały zakładał podwyższenie kapitału zakładowego o 400 mln zł poprzez emisję 80 mln sztuk niemych imiennych uprzywilejowanych akcji serii C po cenie emisyjnej 5 zł za akcję. Emisja miała zostać przeprowadzona z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.