W dniu wydania rekomendacji kurs akcji Monnari Trade wynosił 12,7 zł. W środę około godziny 10:30 za akcję płacono 13,04 zł po wzroście kursu o 0,69% wobec ostatniego zamknięcia.

"Uważamy, iż fundamentalnych podstaw do tak dużego spadku kursu nie było. Spółka w dalszym ciągu posiada dużą ilość gotówki oraz stabilny CF operacyjny i nie jest zadłużona. Zgadzamy się, że wzrost USD dotknie spółkę pod kątem generowanej marży handlowej, jednakże uważamy, iż będzie ona skompensowana obniżeniem kosztów funkcjonowania" - czytamy w raporcie.

Analitycy prognozują, że zysk netto spółki w 2015 r. wyniesie 45,1 mln zł przy przychodach w wysokości 214,2 mln zł i EBITDA w wysokości 33,8 mln zł.