"W/w obligacje zostały w całości opłacone przez subskrybenta. W związku powyższymi okolicznościami emisja obligacji serii C doszła do skutku" - czytamy w komunikacie.

Obligacje są zabezpieczone, oprocentowane w skali roku w wysokości 9,0%.

"Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone przez spółkę zależną emitenta na realizację projektu 'Małopolska Sieć Szerokopasmowa', współfinansowanego przez Unię Europejska w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013" - czytamy także.

W odrębnym komunikacie Hyperion poinformował, że zawarł ze spółką Comp porozumienie o rozwiązaniu umowy wstępnej dotyczącej objęcia obligacji serii E O3 o wartości 10 mln zł, emitowanych przez Hyperion. Obie spółki nie zgłaszają wobec siebie jakichkolwiek roszczeń wynikających z zawarcia lub rozwiązania umowy i zobowiązują się nie podnosić takich roszczeń.

Obie spółki ustaliły natomiast, iż Comp rozważy objęcie 10 000 obligacji serii C o wartości nominalnej jednej obligacji w wysokości 1 000 zł, emitowanych przez spółkę zależną Hyperionu - Małopolską Sieć Szerokopasmowa Sp. z o.o.

Hyperion S.A. to technologiczny holding wyspecjalizowany w budowie i kompleksowej obsłudze infrastruktury światłowodowej. Jako właściciel 100% akcji Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej Sp. z o.o., spółka realizuje strategię, zgodnie, z którą stanie się pośrednikiem, świadczącym usługi transmisji danych, a także dzierżawy i sprzedaży łączy światłowodowych.