Tauron Polska Energia zaktualizował założenia strategii zrównoważonego rozwoju, podała spółka.

W ramach aktualizacji cele strategiczne zostały zastąpione 18 zobowiązaniami, które Tauron zamierza wypełnić do końca 2018 r. Dla każdego zobowiązania sformułowane zostały kluczowe inicjatywy, które wesprą ich realizację. Do wypełniania założeń zaktualizowanej strategii zostały zobowiązane wszystkie spółki z grupy.

Tauron zobowiązał się do przedstawiania interesariuszom postępów w realizacji założeń strategicznych. Pierwszy taki przegląd zostanie opublikowany w pierwszej połowie 2017 r.

Reklama

"W Grupie Tauron mamy świadomość tego, jak duże oddziaływanie wywieramy na otoczenie, dlatego do realizacji strategii zrównoważonego rozwoju podchodzimy z równie wielkim zaangażowaniem, jak do wypełniania celów strategii biznesowej. Nowa strategia zrównoważonego rozwoju Grupy Tauron uwzględnia aktualną sytuację na rynku, przyszłe wyzwania dla branży energetycznej, a także oczekiwania naszych interesariuszy, dla których działalność pozabiznesowa z roku na rok ma coraz większe znaczenie" - powiedział prezes Remigiusz Nowakowski, cytowany w komunikacie.

Strategia zrównoważonego rozwoju Taurona na lata 2016-2018 z perspektywą do 2020 roku będzie obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. Opiera się ona tak jak wcześniej na pięciu kierunkach strategicznych - dwóch wiodących (bezpieczeństwo energetyczne dla klientów, zorientowanie na klienta) oraz trzech wspierających (kultura etyczna i zaangażowanie pracowników, ochrona środowiska oraz partnerstwo społeczno-biznesowe).

Cele strategii zrównoważonego rozwoju na lata 2012-2015 zostały wypełnione w ponad 95%, podkreślono.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.