"Bank ma wpłacić składkę w wysokości 134 056 120,95 PLN do dnia 18 lutego 2016 roku" – czytamy w komunikacie.

Łączna suma dodatkowych, zewnętrznych obciążeń banku od początku 2015 r. może wynieść 301 755 345,54 zł, podano także.

"Na wskazaną kwotę składają się:
- 116 914 864,36 zł z tytułu wpłaty do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w związku z bankructwem Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Banku)
- 134 056 120,95 zł z tytułu wpłaty na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców
- 50 784 360,23 zł z tytułu podwyższonej składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny w stosunku do poziomu określonego na 2014 r." - czytamy dalej.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców został utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego. Środki Funduszu pochodzą z wpłat kredytodawców, a ich łączna wartość w dniu uruchomienia Funduszu ma wynieść 600 mln zł.

Ze środków Funduszu wypłacane będzie wsparcie dla kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy. Wsparcie wypłacane będzie przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy w wysokości równowartości rat kapitałowych i odsetkowych kredytu mieszkaniowego, ale nie więcej niż 1 500 zł miesięcznie. Zwrot wsparcia przez kredytobiorcę ma nastąpić po upływie dwóch lat karencji, przez 8 kolejnych lat w równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego.