"W związku z: opublikowaniem przez Orphee S.A. raportów rocznych za 2014 rok, podpisaniem umowy o pełnienie funkcji animatora rynku, przekazaniem raportów za II i III kwartał 2015 roku, począwszy od dnia 20 stycznia 2016 r. nastąpi wznowienie obrotu akcjami" - czytamy w komunikacie.

Zadania animatora rynku dla akcji spółki będzie pełnił Trigon Dom Maklerski.

"Jednocześnie informujemy, że na podstawie § 9 ust. 2i oraz ust. 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, od dnia 22 stycznia 2016 r. akcje spółki Orphee S.A. będą notowane na rynku NewConnect w systemie notowań ciągłych" - czytamy dalej.

Grupa Kapitałowa Orphée SA składa się z jednostki dominującej Orphée SA z siedzibą w Genewie  i jej spółek zależnych. Podstawowym przedmiotem działalności grupy jest sprzedaż odczynników, testów i aparatury do diagnostyki in vitro. Głównym miejscem prowadzenia działalności Orphee jest Szwajcaria, a dla spółek zależnych: Kormej Diana - Białoruś, Kormiej Rusłand - Rosja, Innovation Enterprises Ltd. – Irlandia, Orphee Technics Sp. z o. o. - Polska. Orphée SA jest notowana na rynku NewConnect.