Sprzedaż Grupy AmRest Holdings SE wyniosła 918 mln zł w IV kw. 2015 roku, co stanowiło 14,8 proc. wzrost w ujęciu rocznym. W tym samym okresie sprzedaż grupy w walutach lokalnych wzrosła o 16,1 proc., podała spółka na podstawie wyników wstępnych, zawierających "pewne szacunki" wynikające ze specyfiki w obszarze rozliczeń kosztów łańcucha dostaw.

Sprzedaż wygenerowana na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej wyniosła w IV kwartale 2015 roku 558,3 mln zł, co stanowi wzrost o 18,6% r/r. Sprzedaż wygenerowana w tej dywizji w walutach lokalnych wzrosła o 17,8%.

Przychody dywizji rosyjskiej wyniosły 101,1 mln zł i były o 2% niższe w ujęciu rocznym. W walucie lokalnej sprzedaż tej dywizji wzrosła o 19,1%.

Z kolei na rynku hiszpańskim sprzedaż w IV kwartale 2015 roku wyniosła 197,4 mln zł i była o 16,1% wyższa niż przed rokiem. W walucie lokalnej odnotowano 14,8% wzrostu.

Natomiast przychody dywizji Nowe Rynki osiągnęły w IV kwartale 2015 roku poziom 61,2 mln zł i były o 10% wyższe w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej (wzrost o 0,4% w walutach lokalnych).

AmRest Holdings SE jest największą niezależną firmą prowadzącą sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka rozwija również działalność w Europie Zachodniej, Rosji, Chinach oraz Stanach Zjednoczonych. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.