"Według wstępnych szacunków skonsolidowany wynik netto dla akcjonariuszy spółki dominującej skorygowany o wartość odpisów środków trwałych wyniesie około (+) 4,3 mld zł (zysk), natomiast skonsolidowany wynik netto dla akcjonariuszy spółki dominującej w 2015 roku wyniesie około (-) 3,0 mld zł (strata)" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z szacunkami spółki, wartość odpisów środków trwałych w ujęciu całorocznym, nie będzie istotnie różna od wielkości po 9 miesiącach 2015 r.

PGE szacuje skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące środki trwałe (EBITDA) w 2015 roku na około 8,2 mld zł.

"Powyższy szacunek uwzględnia istotne niegotówkowe zdarzenia jednorazowe, które wystąpiły w całym 2015 roku:
- Przychody z tytułu rekompensat KDT zwiększające raportowany zysk EBITDA o około 546 mln zł,
- Rozwiązanie (zmniejszenie) rezerwy rekultywacyjnej, rezerwy aktuarialnej oraz rezerwy na PDO, łącznie zwiększające raportowany zysk EBITDA o około 171 mln zł" - czytamy dalej.

Produkcja energii elektrycznej netto w 2015 roku w jednostkach wytwórczych PGE szacowana jest natomiast na 55,6 TWh. Zrealizowana przez grupę średnia cena hurtowa energii elektrycznej wyniosła 173 zł za MWh.

Reklama

>>> Czytaj też: Marek Woszczyk: Głównym celem PGE jest umacnianie pozycji branżowego lidera

"Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej PGE jest nadal przedmiotem audytu przez biegłego rewidenta. Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie" - zastrzegła spółka.

Publikacja skonsolidowanego raportu za 2015 rok zaplanowana jest na 16 lutego br.

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.