Trwające od lutego 2014 r. prace realizowane są tam zgodnie z harmonogramem i osiągnęły prawie 30 proc. zaawansowania. Chcemy utrzymać wysokie tempo prac gwarantujące realizację kolejnych kamieni milowych tej największej polskiej inwestycji po roku 1989. W 2016 roku tempa nabiorą także prace przy budowie bloku 11 w Elektrowni Turów, który ma duże znaczenia dla regionu i przyszłości całego turoszowskiego kompleksu wydobywczo-energetycznego.

Jednocześnie PGE pracuje nad przeglądem strategii, chcąc jak najlepiej dostosować się do dynamicznego otoczenia rynkowego. Główne kierunki planowanych zmian to m.in.: kompleksowy program poprawy efektywności, stopniowa dywersyfikacja portfela wytwórczego oraz przegląd celów inwestycyjnych we wszystkich segmentach działalności.
Każdej aktywności PGE przyświeca zasada długofalowego planowania, dlatego już teraz staramy się zapewnić efektywny program finansowania naszych projektów w dalszej perspektywie. Tylko w 2015 roku Grupa PGE na ich realizację pozyskała kredyty o łącznej wartości 8 mld złotych. Zamierzamy kontynuować strategię budowania zdywersyfikowanego programu finansowania i tym samym dobrze przygotować się na zmiany nadchodzące zarówno w otoczeniu regulacyjnym, jak i makroekonomicznym.

autor: Marek Woszczyk, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej

Zobacz też inne opinie:
Remigiusz Nowakowski, prezes Tauron Polska Energia  
Dariusz Blocher, prezes Budimeksu  
Zbigniew Wojciech Okoński, prezes Robyg