Strata operacyjna wyniosła 1,96 mln zł wobec 1,17 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,92 mln zł w IV kw. 2015 r. wobec 4,12 mln zł rok wcześniej.

"Na poziomie Grupy, w IV kwartale zanotowano skonsolidowaną stratę w wysokości 2,1 mln zł. Za ujemną rentowność skonsolidowanych wyników spółki odpowiadają w głównej mierze poniesione koszty związane z prowadzeniem w USA badań klinicznych II fazy nad lekiem przeciwmiażdżycowym. Badania zostały zakończone w październiku 2015 r. Nie były przerwane na żadnym etapie i pokazały, że lek nie wywołuje istotnych działań niepożądanych u pacjentów. Obecnie trwa analiza danych uzyskanych z poszczególnych klinik badawczych. Ekspertyzę dotyczącą tego, w jakim stopniu lek może zrewolucjonizować walkę z miażdżycą ma przedstawić wiodący, kanadyjski ośrodek badawczo-naukowy Montreal Heart Institute" - czytamy w komunikacie.

>>> Czytaj też: Pelion zwiększył zaangażowanie w Pharmenie do 45,94 proc.

W całym 2015 r. spółka miała 3,62 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 4,09 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 17,47 mln zł w porównaniu z 14,13 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w całym 2015 r. wyniósł 2,7 mln zł wobec 2,57 mln zł zysku rok wcześniej.

Pharmena to spółka biotechnologiczna, której głównym obszarem działalności jest opracowywanie i komercjalizacja innowacyjnych produktów powstałych na bazie opatentowanej fizjologicznej i naturalnej substancji czynnej 1-MNA. Jest notowana na New Connect od 2008 r.