Orange Polska

Zarząd Orange Polska zaproponuje akcjonariuszom wypłatę dywidendy wysokości 0,25 zł na akcję z zysku za 2015 rok, podała spółka. Czytaj więcej >>>>

Orange Polska odnotowało 0,15 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 0,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Czytaj więcej >>>>

Komputronik

Komputronik odnotował 3,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku finansowego 2015/2016 (od 1 października do 31 grudnia) wobec 9,99 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Czytaj więcej >>>>

Reklama

Sygnity

Sygnity odnotowało 3,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. r.obr. 2015/2016 r. (1 października - 31 grudnia 2015 r.) wobec 4,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Czytaj więcej >>>>

Portfel zamówień Sygnity na II-IV kw. roku obrotowego 2015/2016 wynosił na początek lutego br. 220,6 mln zł, co oznaczało wzrost o 8,7% r/r, poinformował prezes Janusz R. Guy. Czytaj więcej >>>>

Mercor

Mercor odnotował 3,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. r.obr. 2015/2016 (1 października - 31 grudnia 2015 r.) wobec 2,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Czytaj więcej >>>>

BOŚ Bank

Rada nadzorcza Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) powierzyła pełnienie obowiązków prezesa zarządu Sławomirowi Zawadzkiemu - dotychczasowemu wiceprezesowi zarządu oraz delegowała członka rady nadzorczej Oskara Kowalewskiego do czasowego pełnienia obowiązków wiceprezesa zarządu banku na okres trzech miesięcy, podała spółka. Jednocześnie RN odwołała Dariusza Daniluka ze stanowiska prezesa zarządu, a Piotra Lisieckiego ze stanowiska wiceprezesa. Czytaj więcej >>>>

Avia Solutions Group

Avia Solutions Group odnotowała 4,11 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 6,57 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Czytaj więcej >>>>

IMC

W ramach aktualizacji głównych celów strategicznych na lata 2016-2020, Industrial Milk Company (IMC) podtrzymała plan zwiększenia banku ziemi w tym okresie i podkreśliła, że posiada wystarczające zdolności magazynowe. IMC zadeklarowała też, że kukurydza pozostanie główną uprawą z ok. 50-proc. udziałem. "Spółka podtrzymuje strategię zwiększania banku ziemi na lata 2016-2020. Według tej strategii, spółka planuje zwiększyć bank ziemi ze 136,7 tys. ha w 2016 r. do 206,7 tys. ha w 2020 r. Plany spółki obejmują zwiększenie banku ziemi do 156,7 tys. ha w 2017 r. i 176,7 tys. ha w 2019 r." - czytamy w komunikacie.

Industrial Milk Company (IMC) zakończył rok 2015 długiem w wysokości 98,7 mln USD, poinformował prezes Alex Lissitsa. Cały 2015 r. spółka planowała zakończyć z zadłużeniem na poziomie 102 mln USD. Plan dotyczący zadłużenia na koniec 2016 r.jest oszacowany przez spółkę na 83 mln USD. „Mamy kryzys na Ukrainie polityczny, finansowy z uwagi na to powinniśmy w przyszłych latach skoncentrować się na kontroli kosztów w wielu dziedzinach naszego działania np. rozwoju technologii, zużyciu energii" - powiedział Lissitsa na konferencji prasowej.

Grodno

Grodno odnotowało 5,75 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. r.obr. 2015/2016 (1 października - 31 grudnia 2015 r.) wobec 3,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Czytaj więcej >>>>

Work Service

18 lutego br. Work Service wejdzie na londyńską giełdę dokonując technicznego dual listingu. Akcje spółki będą notowane równocześnie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i London Stock Exchange. Czytaj więcej >>>>

Pelion Healthcare Group

Obligacje serii A Polskiej Grupy Farmaceutycznej (PGF) o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł zadebiutują na Catalyst w czwartek, 18 lutego, podała giełda. W listopadzie ub.r. Polska Grupa Farmaceutyczna, spółka zależna Pelionu, podjęła uchwałę w sprawie emisji obligacji serii A o wartości 100 mln zł.

SMT

SMT zakończyło przed terminem skup akcji własnych - spółka podała, że zgromadziła walory stanowiące 0,235% jej kapitału, nabyte za łączną kwotę 369 tys. zł. "Skup został zakończony przed terminem z powodu rozpoczęcia okresu zamkniętego, który będzie trwał do czasu wyczerpania upoważnienia udzielonego przez walne zgromadzenie spółki" - czytamy w komunikacie. W ramach skupu SMT nabyło 27 396 sztuk akcji własnych stanowiących 0,235% kapitału zakładowego i dających prawo do 0,235% głosów na walnym zgromadzeniu, podano także.

Monnari Trade

Monnari Trade odnotowało 12,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 13,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Czytaj więcej >>>>

Zarząd Monnari Trade zarekomenduje 0,15-0,2 zł dywidendy na akcję za 2015 r. po zatwierdzeniu wyników za IV kw. ub.r., podała spółka. Czytaj więcej >>>>

Monnari Trade planuje w tym roku rozbudowę sieci poprzez powiększenie jej powierzchni o około 3-4 tys. m2 wobec 27,2 tys. m2 na koniec 2015 r., podała spółka. "Planujemy zarówno otwarcia nowych salonów, jak i rozbudowę istniejących. Rok 2015 zamknęliśmy liczbą 149 sklepów o łącznej powierzchni sprzedaży 27,2 tys. m2. Sprzedaż prowadzimy również poprzez sklep internetowy, rozwijamy eksport, a także weszliśmy w nowy rodzaj sprzedaży, jakim jest umowa licencyjna. Pierwszy salon licencyjny działa od października 2015 r. w warszawskim Centrum Modo, otwartym na jesieni ub. roku. Planujemy udzielić kolejnych licencji na prowadzenie sklepów pod marką Monnari, obecnie prowadzimy w tej sprawie rozmowy" - powiedziała dyrektor ds. organizacyjno-prawnych Monnari Anna Augustyniak-Kala podczas spotkania z dziennikarzami. Docelowo sieć planuje w Polsce posiadać salony o łącznej powierzchni 40 tys. m2, co powinno udać się zrealizować do drugiej połowy 2019 roku, dowiedziało się ISBnews/ISBhandel.

Tauron

Tauron Ciepło uruchomił nowe kotły - o sumarycznej mocy cieplnej około 114 MWt - w Zakładzie Wytwarzania Katowice, kosztem ok. 66 mln zł, podał Tauron Polska Energia. "Kotły są przystosowane do pracy zgodnie z potrzebami sieci ciepłowniczej i z powodzeniem mogą produkować ciepło dla mieszkańców konurbacji śląsko-dąbrowskiej. Wartość inwestycji to około 66 mln zł. Urządzenia - o sumarycznej mocy cieplnej około 114 MWt - spełniają wszystkie rygorystyczne standardy unijne w zakresie efektywności i ochrony środowiska" - czytamy w komunikacie.

Sadovaya

Sadovaya Group odnotowało 50,07 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 31,75 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Czytaj więcej >>>>

Vivid Games

Sprzedaż Vivid Games w 2015 r. wyniosła 17,32 mln zł (wzrost o 27%), zaś zysk netto wyniósł 6,77 mln zł (+909%), poinformowała spółka. Czytaj więcej >>>>

LiveChat Software

LiveChat planuje wypłatę dywidendy z zysku za rok finansowy 2015/2016 i oczekuje, że będzie ona wyższa niż 0,71 zł na akcję wypłacone przez spółkę z zysku za rok finansowy 2014/2015, poinformował prezes Mariusz Ciepły. "Cały czas jesteśmy konsekwentni. Zarząd rekomenduje wypłatę dywidendy - tak, jak miało to miejsce w ubiegłym roku. Biznes fajnie rośnie, a patrząc na historię, to jesteśmy zyskowni od 2010 roku i nie sądzę, by coś się miało zmienić" - powiedział Ciepły podczas spotkania prasowego.

LiveChat Software chce podwoić liczbę klientów, która sięgnęła z początkiem lutego ponad 13,7 tys. i w tym celu rozwija program partnerski, poinformował prezes Mariusz Ciepły. "Dotychczas pozyskiwaliśmy 300 nowych klientów netto miesięcznie. Pracujemy nad tym, by przyspieszyć ten proces. Naszym marzeniem jest by podwoić liczbę klientów netto w oparciu o program partnerski, który rozwijamy"- powiedział Ciepły podczas spotkania prasowego. Dodał, że w LiveChat pojawił się nowy manager, który ma doświadczenie w rozwijaniu kanału partnerskiego i przedstawił konkretną koncepcję, jednak na razie trudno mówić o konkretnych celach.

Vantage Development

Vantage Development podpisał przedwstępną umową sprzedaży 100% udziałów w VD RETAIL II sp. z o.o. która zrealizowała inwestycję komercyjną w postaci parku handlowego Galaktyka we Wrocławiu, podał deweloper. "Emitent zakłada zawarcie przyrzeczonej umowy do dnia 15 maja 2016 roku. O zawarciu umowy przyrzeczonej emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym. Pomiędzy kupującym, a emitentem nie istnieją powiązania" - czytamy w komunikacie.

Zobacz też rekomendacje dla akcji spółek giełdowych

Inpro

Grupa Inpro podpisała 23 umowy przedwstępne netto w styczniu br., czyli o ponad 41% mniej niż rok wcześniej, poinformowała spółka. "W styczniu br. Grupa Inpro zrealizowała przedsprzedaż (rozumianą jako ilość podpisanych umów przedwstępnych netto) na poziomie 23 umów. Dla porównania w analogicznym okresie minionego roku Grupa Inpro zrealizowała przedsprzedaż 39 mieszkań i domów (w rozumieniu umów przedwstępnych netto)" - czytamy w komunikacie.

Bank BGŻ BNP Paribas, IPF Group

Bank BGŻ BNP Paribas w ramach działalności w zakresie inwestycji kapitałowych Capital Development zawarł umowę inwestycyjną z IPF Group oraz jej założycielem i większościowym udziałowcem - Mariuszem Dolatą, podała instytucja. W efekcie Bank BGŻ BNP Paribas stał się mniejszościowym udziałowcem w IPF Group oraz zapewnił finansowanie dalszego dynamicznego rozwoju Grupy. Czytaj więcej >>>>

Gekoplast

Gekoplast prognozuje, że w tym roku zwiększy zysk netto do 7,52 mln zł wobec 5,52 mln zł w 2015 r. i przychody do 101,55 mln zł z 86,39 mln zł w ub.r., poinformowała spółka. Czytaj więcej >>>>

Gekoplast liczy na możliwość przeniesienia notowań z NewConnect na główny rynek GPW jeszcze w I kwartale br., poinformował prezes Piotr Górowski. Czytaj więcej >>>>

Gekoplast planuje nakłady inwestycyjne w wysokości 17,31 mln zł w 2016 r. W połowie roku spółka rozważy zakup kolejnej linii do płyt komórkowych, poinformował prezes Piotr Górowski. "Na ten rok planujemy inwestycje rzędu 17 mln zł, przy czym około 7 mln przechodzi z inwestycji planowanych na 2015" - powiedział Górowski podczas konferencji prasowej. Wyjaśnił, że przeniesione inwestycje to zakup linii do produkcji płyt komórkowych, planowany pierwotnie na grudzień i zrealizowany na początku tego roku, oraz zakup nowej wykrawarki. "Sama wykrawarka kosztuje 3 mln zł, zdecydowaliśmy się na zakup większej, poza tym płacimy w dolarach. Poza tym jest cały szereg drobniejszych urządzeń, które wesprą naszą działalność w zakresie wykrojów" - powiedział prezes. W 2015 r. Gekoplast zrealizował inwestycje na 6,79 mln zł.

Indos

Indos planuje przejście na rynek główny GPW w 2017 r., poprzedzone emisją akcji na kwotę ok. 20 mln zł, poinformował ISBnews prezes Ireneusz Glensczyk. Celem jest poprawa tegorocznych wyników w porównaniu z 2015 r. Czytaj więcej >>>>

J.W. Construction Holding

J.W. Construction Holding S.A. zakończyła budowę trzeciej części osiedla Centrum III w Łodzi, której budowa rozpoczęła się w maju 2014 r, podała spółka. Osiedle zawiera 95 mieszkań w jednym, siedmiokondygnacyjnym oraz w dwóch trzypiętrowych budynkach. W ofercie dostępnych jest ostatnich 25 mieszkań o powierzchni od 29 m2 do 67 m2.

Kredyt Inkaso

Kredyt Inkaso przydzieliło 40 tys. obligacji serii Z o wartości nominalnej 1 tys. zł każda, o łącznej wartości nominalnej 40 mln zł. Środki z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie działalności operacyjnej, podała spółka. "Spółka wyemitowała 40 000 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii Z, o wartości nominalnej 1 000,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 40 000 000 zł. Obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi na okaziciela, nie mającymi formy dokumentu. Obligacje zostały zaoferowane w trybie określonym w art. 33 pkt 2 ustawy o obligacjach, przez skierowanie propozycji ich nabycia do nie więcej niż 149 imiennie oznaczonych inwestorów"- czytamy w komunikacie. Emitent przeznaczy środki pozyskane z emisji obligacji na bieżącą działalność operacyjną, podano także.