Bioton odnotował 163,79 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 0,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna brutto wyniosła 131,03 mln zł wobec 8,09 mln zł zysku rok wcześniej.

"W IV kwartale 2015 r. wynik na działalności operacyjnej (EBIT) po wyłączeniu odpisów aktualizujących wartość niektórych aktywów wyniósł 5,8 mln zł i był o 2,3 mln zł niższy w porównaniu do analogicznego okresu 2014 r., co związane było z rozpoznaniem w IV kwartale 2014 r. opłaty licencyjnej za rynek rosyjski w wysokości 750 tys. USD, niewystępującej w IV kwartale 2015 r." - podał Bioton w komunikacie.

Reklama

W całym 2015 r. strata operacyjna wyniosła 108 mln zł.

"Po wyłączeniu odpisów aktualizujących wartość niektórych aktywów zysk wyniósł 28,8 mln zł i był wyższy o 6,7 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu 2014 r., co było głównie efektem wyższej sprzedaży spółki oraz spółek włoskich" - czytamy także.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 105,33 mln zł w IV kw. 2015 r. wobec 113,97 mln zł rok wcześniej.

"Wzrost był wynikiem wyższej sprzedaży spółki, grupy kapitałowej SciGen Ltd oraz spółek włoskich i został częściowo skompensowany niższą sprzedażą MJ Biopharm Pvt Ltd. Marża brutto na sprzedaży na poziomie skonsolidowanym (po wyłączeniu niewykorzystanych mocy produkcyjnych) była wyższa o 13,2 mln zł i osiągnęła poziom 43%, porównywalny do osiągniętego w analogicznym okresie 2014 r." - czytamy w raporcie.

W IV kw.. koszty ogólne zarządu wyniosły 19,3 mln zł i były wyższe o 0,6 mln zł w skali roku. W I-IV kw. koszty wyniosły 61,6 mln zł i osiągnęły poziom porównywalny do analogicznego okresu 2014 r.

W całym 2015 r. spółka miała 154,99 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3,68 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 408,37 mln zł w porównaniu z 377,3 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2015 r. wyniosła 198,56 mln zł wobec 114,64 mln zł zysku rok wcześniej.

Bioton to polska spółka biotechnologiczna zajmująca się produkcją leków. Założona w 1989 roku, od sierpnia 2004 r. działa jako spółka akcyjna, od 16 marca 2005 r. notowana jest na warszawskiej giełdzie.