Zysk operacyjny wyniósł 40,46 mln zł wobec 34,23 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 151,84 mln zł w 2015 r. wobec 145,03 mln zł rok wcześniej.W ramach grupy kapitałowej Asseco, Asseco Business Solutions stanowi centrum kompetencyjne odpowiedzialne za systemy ERP, oprogramowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz mobilne systemy wspomagające zarządzanie.