Zysk operacyjny wyniósł 16,99 mln zł wobec 17,05 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 88,37 mln zł w 2015 r. wobec 89,32 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2015 r. wyniósł 13,75 mln zł wobec 13,72 mln zł zysku rok wcześniej.

"W 2015 roku sprzedaż na rynkach zagranicznych stanowiła 55,3% wartości sprzedaży Grupy. Zgodnie z założeniami zarządu, udział w sprzedaży na rynkach Unii Europejskiej sukcesywnie rośnie i wynosi obecnie 16% sprzedaży Grupy" - napisał prezes Adam Żurawski w liście do akcjonariuszy.

Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r.