Zysk operacyjny wyniósł 2 939,39 mln zł wobec 3 693,22 mln zł zysku rok wcześniej.

Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto sięgnęły 18 359,04 mln zł w 2015 r. wobec 16 884,64 mln zł rok wcześniej.

Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto wyniosły wyniosły w 2015 r. 11 857,1 mln zł wobec 11 541,71 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2015 r. wyniósł 2 248,52 mln zł wobec 2 636,73 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi. Aktywa grupy PZU wyniosły 105,43 mld zł na koniec 2015 r.