Rada nadzorcza PCC Rokita zarekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy wysokości 4,48 zł za 2015 rok, podała spółka.

"Rada nadzorcza zaproponowała podzielić zysk netto spółki w kwocie 89 115 978 zł za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., w następujący sposób:

- kwota 88 942 784 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki, wypłacaną akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 4,48 zł na jedną akcję,

- kwota 173.194 zł na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w komunikacie.

Przeznaczenie części zysku na kapitał zapasowy spółki wynika z konieczności podziału kwoty zysku na akcje z dokładnością do 0,01 zł, podała również spółka.

PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi. Zakres produkowanych chemikaliów ma charakter zaopatrzeniowy dla najważniejszych branż przemysłu. Są nimi w głównej mierze przemysły: tworzyw sztucznych, chemii przemysłowej i gospodarczej, chłodniczy, farmaceutyczny, spożywczy, budowlany, samochodowy, tekstylny oraz górniczy. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od czerwca 2014 r.