Zysk operacyjny wyniósł 6,94 mln zł wobec 9,99 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 226,66 mln zł w 2015 r. wobec 172,55 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 3,99 mln zł wobec 6,41 mln zł zysku rok wcześniej.

Global Cosmed to największy polski producent kosmetyków i chemii gospodarczej. Głównymi odbiorcami spółki są krajowe oraz międzynarodowe sieci handlowe, w tym również dyskontowe. W październiku 2014 roku spółka przejęła aktywa niemieckiego producenta chemii gospodarczej domal wittol (obecnie Global Cosmed Domal GmbH).