W gdańskim sądzie okręgowym wystartował proces przeciwko założycielom Amber Gold – piramidy finansowej, która pozbawiła części majątku ponad 12 tys. Polaków. Projekt, który miał być innowacyjną receptą na szybkie pomnażanie kapitału okazał się dobrze naoliwioną maszyną do wyłudzeń.

Styczeń 2009 – Marcin Plichta zakłada Amber Gold, polskie przedsiębiorstwo finansowe z siedzibą w Gdańsku. Firma podaje się za pierwszy dom składowy w Polsce. Inwestuje w złoto i inne cenne kruszce, oferując przy tym lokaty w złoto, srebro i platynę.

Grudzień 2009 – Komisja Nadzoru Finansowego twierdzi, że Amber Gold prowadzi swoją działalność bez wymaganego zezwolenia i zawiadamia w tej sprawie Prokuraturę Rejonową w Gdańsku. Ta nie dopatruje się znamion przestępstwa i odmawia wszczęcia śledztwa. KNF odwołuje się od decyzji sądu.

Sierpień 2010 – Prokuratura rejonowa umarza śledztwo, a KNF po raz kolejny składa zażalenie. Tym razem sąd nakazuje śledczym rozpoczęcie dochodzenia.

Sierpień 2011 – Grupa kapitałowa Amber Gold wykupuje 100 proc. udziałów spółki Jet Air i 85 proc. udziałów spółki Yes Airways. Powstaje przewoźnik lotniczy OLT Express.

Marzec 2012 – Poszkodowani klienci Warszawskiej Grupy Inwestycyjnej donoszą, że instytucje takie jak Amber Gold i Finroyal to niebezpieczne piramidy finansowe, które jak najszybciej trzeba zlikwidować poprzez zmiany w prawie. Rząd początkowo bagatelizuje te informacje.

Lipiec 2012 – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego na wniosek Prokuratury Okręgowej w Gdańsku wszczyna śledztwo w sprawie działalności Amber Gold. Pojawiają się podejrzenia o pranie brudnych pieniędzy i wprowadzanie w błąd klientów instytucji.

Lipiec/Sierpień 2012 – OLT Express stopniowo zawiesza połączenia i zgłasza do sądu wniosek o upadłość.

Sierpień 2012 – Marcin Plichta informuje, że spółka Amber Gold nie ma technicznej możliwości wypłaty pieniędzy z depozytów swoich klientów. Kilka dni później zapewnia jednak, że posiada wystarczający majątek, by spłacić wszystkie swoje zobowiązania.

Sierpień 2012 – Spółka zostaje zlikwidowana, a jej oddziały zamknięty. Wszystkim klientom zostają wypowiedziane umowy depozytowe. Spółka do tego czasu zdołała wyłudzić pieniądze od ponad 12 tysięcy osób.

Wrzesień 2012 – Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ ogłasza upadłość spółki Amber Gold.

Czerwiec 2015 – Syndyk ogłasza, że wierzytelności wszystkich oszukanych klientów wynoszą 584 mln zł. Zabezpieczony przez niego majątek to równowartość niespełna 10 proc. tej kwoty.

Wrzesień 2015 – Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdza, że pozew grupowy 167 klientów Amber Gold, przeciw Skarbowi Państwa jest niedopuszczalny prawnie. Grupa oszukanych klientów chciała odzyskać utracone 21 mln zł.