Zarząd Marvipolu chce przeznaczyć na dywidendę 50% zysku jednostkowego za 2015 r., podała spółka.

"Zarząd spółki podjął uchwałę o rozpoczęciu konsultacji z radą nadzorczą spółki w sprawie ustalenia wysokości i terminu wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2015. Intencją zarządu jest wypłacenie akcjonariuszom spółki dywidendy w kwocie stanowiącej 50% zysku jednostkowego wypracowanego przez spółkę w roku 2015" - czytamy w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto z działalności kontynuowanej Marvipolu wyniósł 5,13 mln zł w 2015 r., zaś z działalności kontynuowanej i zaniechanej w 2015 r. wyniósł 6,16 mln zł.

W czerwcu ub.r. akcjonariusze Marvipolu zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu zysku za 2014 r. w całości na kapitał zapasowy.

Marvipol to jeden z największych warszawskich deweloperów, jest też importerem i dystrybutorem samochodów. Marvipol jest notowany na GPW od 2008 r. W 2015 r. spółka miała 694,17 mln zł skonsolidowanych przychodów.