Marża rafineryjna PKN Orlen spadła r: r do 4,9 USD: b w marcuWarszawa, 04.04.2016 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wyniosła w marcu br. 4,9 USD/b w porównaniu do 4,5 USD/b miesiąc wcześniej. W marcu 2015 r. marża wynosiła 9,4 USD/b, podała spółka.

Modelowa marża rafineryjna PKN Orlen wyliczana jest następująco: przychody ze sprzedaży produktów (93,5% produkty = 36% benzyna + 43% diesel + 14,5% ciężki olej opałowy) - koszty (100% wsadu: ropa i pozostałe surowce). Całość wsadu przeliczana jest według notowań ropy Brent. Notowania rynkowe spot.

Dyferencjał ropy URAL/Brent wynosił w tych okresach odpowiednio: 2,6 USD/b, 2,7 USD/b i 2 USD/b, czytamy na stronie internetowej Orlenu.

Modelowa marża petrochemiczna wyniosła odpowiednio: 939 euro/t, 991 euro/ t, i 764 euro/ t, poinformował również koncern.

Modelowa marża downstream wyniosła 10,8 USD/b wobec 11 USD/b miesiąc wcześniej i 14,1 USD/b w marcu 2015 r.

Modelowa marża downstream = przychody (90,7% produkty = 22,8% benzyna + 44,2% ON + 15,3% COO + 1,0% SN 150 + 2,9% etylen + 2,1% propylen + 1,2% benzen + 1,2% PX) - koszty (100% wsadu = 6,5% ropa Brent + 91,1% ropa Ural + 2,4% gaz ziemny).

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Skonsolidowane przychody koncernu sięgnęły w 2015 roku 88,34 mld zł. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)