Warszawa, 08.04.2016 (ISBnews) - Spółka zależna Robyga zawarła ostateczną umowę nabycia nieruchomości składającej się z działki o powierzchni powyżej 1 ha położonej w Warszawie w dzielnicy Praga Południe za cenę netto 16 mln zł, podała spółka.

W połowie marca spółka zawarła warunkową umowę nabycia działki o powierzchni 10,5 tys. m2 w warszawskiej dzielnicy Praga Południe. Warunkiem było nieskorzystanie przez Miasto Stołeczne Warszawa z przysługującego mu w odniesieniu do ww. nieruchomości ustawowego prawa pierwokupu.

Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie i Gdańsku, notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od listopada 2010 roku. Kontraktacja mieszkań w 2015 roku wyniosła 2 333 lokale.

(ISBnews)