JR Holding ma spółkę do udziału w realizacji inwestycji o wartości 100 mln złWarszawa, 14.04.2016 (ISBnews) - JR Holding powoła celową spółkę komandytową, w której będzie miała 20% udziału w podziale zysku. Spółka będzie realizowała projekt deweloperski w Słomnikach koło Krakowa o wartości ok. 100 mln zł, poinformowała spółka.

"JR Holding zawarła porozumienie inwestycyjne, którego celem jest realizacja projektu deweloperskiego polegającego na budowie oraz komercjalizacji osiedla mieszkaniowego o powierzchni ok. 15 tys. PUM. Wartość całego przedsięwzięcia szacowana jest na ok. 100 mln zł brutto. Strony porozumienia powołają dla tego projektu celową spółkę komandytową, w której JR Holding będzie miała 20% udziału w podziale zysku" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z postanowieniami zawartego porozumienia, spółka komandytowa zostanie powołana do końca kwietnia 2016 r. JR Holding będzie uczestniczył we współfinansowaniu tej inwestycji oraz opracowaniu i realizacji strategii marketingowej oraz komunikacyjnej, mającej na celu wysoką sprzedaż oferowanych lokali, podano także.

"Realizacja inwestycji mieszkaniowej w Słomnikach koło Krakowa będzie pierwszą tego typu inwestycją w historii JR HOLDING S.A. Bardzo dobra lokalizacja osiedla powinna pozytywnie wpłynąć na poziom sprzedaży oferowanych mieszkań, co przełoży się z kolei na rentowność tego projektu. Planowane budowa osiedla mieszkaniowego jest także wypełnieniem naszych obietnic przedstawionych w strategii rozwoju spółki na lata 2016-2018" - powiedział prezes January Ciszewski, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z nową strategią rozwoju, spółka będzie koncentrowała się na działalności inwestycyjnej oraz rozwijaniu nowych przedsięwzięć biznesowych w perspektywicznych branżach, przy wnikliwej ocenie bezpieczeństwa finansowego inwestycji, podano także.

"W przyszłym roku spółka zamierza złożyć prospekt emisyjny do KNF-u w związku z planowaną zmianą rynku notowań jego akcji na rynek regulowany GPW w Warszawie" - czytamy również w komunikacie.

JR Holding w 2006 roku rozpoczęła działalność na rynku nieruchomości komercyjnych, obecnie działa też w obszarze odnawialnych źródeł energii, głównie fotowoltaicznych. W listopadzie 2012 r. zadebiutowała na rynku NewConnect.

(ISBnews)