Warszawa, 20.04.2016 (ISBnews) - Monnari Trade odnotowało 46,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 30,36 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

We wcześniejszym raporcie kwartalnym spółka podała, że jej skonsolidowany zysk netto za cały 2015 r. wyniósł 46,6 mln zł.

Zysk operacyjny wyniósł 31,29 mln zł wobec 29,7 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 213,7 mln zł w 2015 r. wobec 175,19 mln zł rok wcześniej.

"Na poziomie wskaźników finansowych Grupa Monnari Trade S.A. odnotowała wzrost przychodów o 22% r/r oraz wzrost tej pozycji o 12,14% w salonach działających zarówno w 2014 r. jak i 2015 r. Grupa utrzymała dyscyplinę kosztów ogólnych zarządu oraz kosztów sprzedaży w całym 2015 r. Wzrost tych pozycji był na poziomie 14,2%, czyli poniżej dynamiki wzrostu przychodów o 7,8 pkt proc i sieci sprzedaży o 14,1 pkt proc." - napisał prezes Mirosław Misztal w liście do akcjonariuszy i klientów.

"Z uwagi na znaczący wzrost kosztów zakupu kolekcji rozliczanej w większości w USD, marża brutto na sprzedaży spadła o 5,4 pkt proc. w 2015 r., do poziomu 54,8%, co przełożyło się na słabszą dynamikę wygenerowanych zysków" - dodał prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2015 r. wyniósł 21,25 mln zł wobec 32,19 mln zł zysku rok wcześniej.

Monnari Trade to spółka odzieżowa istniejąca od 2000 r. Na GPW jest notowana od 2006 r.

(ISBnews)