Warszawa, 20.04.2016 (ISBnews) - Indata zawarła z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) umowę o 5,44 mln zł dofinansowania dla projektu pt. "Opracowanie narzędzi bioinformatycznych do poszukiwania leków", podała spółka.

"Projekt zakłada przeprowadzenie prac badawczych w celu opracowania i komercjalizacji zestawu narzędzi bioinformatycznych, ułatwiających poszukiwanie i projektowanie leków. W ramach projektu spółka zamierza opracować nowe procedury i algorytmy dla narzędzi bioinformatycznych, które wykorzystywać będą techniki uczenia maszynowego, w szczególności uczenia głębokiego - metody wspomagającej analizę dużych danych (big data) [...] Narzędzie opracowywane w ramach projektu pozwoli znacząco skrócić czas potrzebny na poszukiwanie i projektowanie leków, przyczyni się do zwiększenia automatyzacji analizy danych dzięki wykorzystaniu intensywnie rozwijającej się dziedziny uczenia maszynowego" - czytamy w komunikacie.

Kwota dofinansowania stanowi 69% budżetu projektu, którego wartość wynosi 7,91 mln zł. Projekt będzie realizowany do 31 sierpnia 2018 r.

Spółka podkreśla, że prace badawczo-rozwojowe, których wyniki służyć będą rozwojowi całej Grupy Indata mają strategiczne znaczenie. Powyższe wpisuje się w strategię rozwoju bazującej na tworzeniu innowacyjnych rozwiązań m.in. z zakresu Internetu Rzeczy (Internet of Things) i bioinformatyki. Realizacją projektów badawczo-rozwojowych, ukierunkowanych na opracowywanie produktów i usług m.in. dla dynamicznie rozwijającego się sektora farmaceutycznego zajmuje się pion Indata Innovations, podano również.

W opinii zarządu, realizacja projektu będzie mieć istotny wpływ dla rozwoju oferty produktowej i usługowej całej Grupy, dedykowanej dla firm farmaceutycznych, co w konsekwencji docelowo pozytywnie wpłynie na wyniki finansowe, podsumowano w komunikacie.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.1. "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa".

Indata Software jest holdingiem spółek informatycznych notowanym na GPW. Działalność Grupy skupia się na dostarczaniu kompleksowych rozwiązań informatycznych wspierających rozwój biznesu klientów. Swoją wartość na rynku IT buduje w oparciu o szerokie portfolio usług, wykwalifikowany i zespół ponad 220 specjalistów. Ma na koncie ponad 1 tys. zrealizowanych projektów. Spółka jest notowana na GPW od kwietnia 2015 r.

(ISBnews)