We wcześniejszym raporcie kwartalnym spółka podała, że w 2015 r. miała 16,14 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej.

Strata operacyjna wyniosła 40,31 mln zł wobec 15,09 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 462,9 mln zł w 2015 r. wobec 417,61 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2015 r. wyniosła 37,39 mln zł wobec 14,61 mln zł straty rok wcześniej.

Seco/Warwick S.A. to jeden z największych na świecie producentów pieców do obróbki cieplnej metali. Do głównych rynków, w których działają odbiorcy jej produktów zaliczyć można przemysł motoryzacyjny, lotniczy, energetyczny, maszynowy, narzędziowy i metalurgię aluminium. Spółka od 2007 roku notowana jest na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)