Strata operacyjna wyniosła 1423,79 mln zł wobec 135,59 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 064,74 mln zł w 2015 r. wobec 1 433,93 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2015 r. wyniosła 637,61 mln zł wobec 98,38 mln zł zysku rok wcześniej.

Podstawową działalnością Grupy Kopex jest produkcja maszyn i urządzeń oraz działalność handlowo-usługowa dla firm przemysłu wydobywczego na całym świecie. W 2015 r. spółka miała 1 093,68 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)