Wniosek wpłynął 28 kwietnia, sprawa jest w toku.

"Planowana koncentracja dokonywana będzie na podstawie art. 13. ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. z 2015 r., poz. 184 ze zm.) i polegać ma na nabyciu przez Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie części mienia Banku BPH S.A. z siedzibą w Warszawie" - czytamy w komunikacie.

Przedmiotem działalności przejmowanego mienia jest podstawowa działalność bankowa banku BPH S.A., tj. działalność w zakresie bankowości korporacyjnej i detalicznej, z wyłączeniem kredytów hipotecznych w zł i innych walutach na rzecz osób fizycznych na cele mieszkaniowe.

Alior Bank poinformował w ub. miesiącu, że zawarł z grupą GE Capital umowę dotyczącą nabycia wydzielonej części Banku BPH. Cena za 87,23% udziałów GE w Podstawowej Działalności BPH wynosi 1,225 mld zł (z zastrzeżeniem korekt). Transakcja nie obejmuje zakupu portfela kredytów hipotecznych oraz BPH TFI. Zamknięcie transakcji przewiduje się do końca 2016 r.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa banku miały wartość 40 mld zł na koniec 2015 r.

(ISBnews)