Spółka miała w tym okresie 5,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 4,59 mln zł zysku rok wcześniej.

26 lutego 2016 r. nastąpiło przeniesienie własności wszystkich posiadanych udziałów w spółce TV Okazje Sp. z o.o. Działalność TV Okazje Sp. z o.o. oraz jej spółki zależnej, tj. TV Offers s.r.o., jak również wynik na sprzedaży tych podmiotów, zostały zaprezentowane jako działalność zaniechana w okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2016 r., jak również w okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2015 r., podano w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 4,67 mln zł wobec 5,44 mln zł zysku rok wcześniej.

"Na pogorszenie wyniku netto z działalności kontynuowanej Grupy miał wpływ wzrost kosztów contentu. Zakup aktywów programowych,
tj. licencji filmowych spowodował zwiększenie poziomu amortyzacji, przyczyniając się jednocześnie do wzrostu oglądalności kanałów filmowych Grupy, co w dłuższym okresie pozytywnie wpłynie na jej wyniki" - czytamy w raporcie.

EBITDA za I kwartał 2016 r. wzrosła o 3% r/r i wyniosła 11 485 tys. zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 27,12 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 25,84 mln zł rok wcześniej.

"Przychody Grupy Kino Polska TV S.A. ze sprzedaży za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2016 r. wyniosły 27 118 tys. zł, co oznacza 5% wzrost w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku. Wzrost ten zaobserwowano w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży kanałów filmowych marki FilmBox i kanałów tematycznych (wzrost o ok. 14%), jak również kanałów marki Kino Polska (wzrost o ok. 5%)" - czytamy dalej w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2016 r. wyniósł 5,63 mln zł wobec 4,36 mln zł zysku rok wcześniej.

Kino Polska TV S.A. to grupa medialna. Głównymi gałęziami biznesowymi grupy są: emisja i produkcja kanałów telewizyjnych, dystrybucja, działalność wydawnicza, produkcja filmowa, rekonstrukcja i archiwizacja dzieł polskiej kinematografii oraz internet. Akcje spółki są notowane na GPW od kwietnia 2011 r.

(ISBnews)